Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Voorschrift

Het laboratorium beschikt over een reeks standaardformulieren om analyses aan te vragen. 
Een aanvraag kan ook worden opgesteld op gewoon papier of op een formulier afkomstig van andere laboratoria.

Overeenkomstig de wetgeving dienen de volgende administratieve inlichtingen verstrekt te worden op een analysevoorschrift:

- een eenduidige identificatie van de patiënt: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt; als de patiënt reeds gecodeerd is in het computersysteem van het laboratorium, zijn patiëntennummer, naam en voornaam
- naam, voornaam, adres en Riziv-identificatienummer van de voorschrijvende arts
- datum van de aanvraag en handtekening van de voorschrijver
- datum van de staalafname
- het soort staal 
- datum en eventueel de duur van de inzameling
- nuttige klinische inlichtingen
- nuttige details voor de uitvoering van de analyses en de interpretatie van de resultaten
- de graad van eventuele hoogdringendheid
- indien nodig, de referenties van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de patiënt

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 10 juni 2024