Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

GDPR

General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)

Mevrouw, mijnheer,
Geachte patiënt,

Bij CEBIODI doen we er alles aan om voor uw gezondheid te zorgen. We zijn ook erg bezorgd over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

Als medisch laboratorium zijn we verplicht om uw persoonlijke gezondheidsgegevens en uw administratieve gegevens te verzamelen en op te slaan.

We hebben een aantal maatregelen ondernomen om uw persoonlijke gezondheidsinformatie vertrouwelijk te houden en de toegang tot uw gegevens te beperken tot alleen die leden van onze medewerkers die het nodig hebben voor uw zorg.

Naast de organisatorische, technische, administratieve en IT-maatregelen die door ons worden beheerd, staan wij erop dat elke persoon binnen CEBIODI zijn persoonlijke login en wachtwoord gebruikt om verbinding te maken met onze datamanagementtoepassingen. Toegang wordt vastgelegd en we houden nauwlettend toezicht op niet-legitieme toegang.

Sinds enkele jaren werkt een werkgroep binnen CEBIODI om de beveiliging van gegevens en informatie te waarborgen. Deze werkgroep bestaat uit mensen uit alle sectoren.

In 2016 keurde het Europees Parlement de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (afgekort als G.D.P.R.) goed, die een reeks verplichtingen oplegt aan bedrijven en organisaties die persoonlijke gegevens beheren.

Het Parlement heeft aldus systematisch "de rechten van de betrokkene" gemaakt, dat wil zeggen uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U vindt hieronder een lijst met die rechten.

Buiten ons laboratorium communiceren we alleen de resultaten van uw gezondheidsexamens aan de voorschrijvende arts.

Houd er rekening mee dat we er alles aan doen om aan de vereisten te voldoen en we nodigen u uit om deze verordening te lezen.

Voor meer informatie over hoe u uw rechten in ons laboratorium concreet kunt uitoefenen, kan u een schriftelijke aanvraag sturen naar gdpr@cebiodi.be met de vermelding van het artikel van de G.D.P.R. waar u naar verwijst, evenals de specifieke redenen voor uw verzoek.

Aanvraagformulier

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 3 juli 2024