Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Contact

Het laboratorium respecteert de privacy van zijn klanten en gebruikt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de verwerking van dit formulier. Ze worden niet bewaard.

U kunt meer inlichtingen bekomen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

U bent

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 10 juni 2024