Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Techniek voor bloedafname

Het knevelverband: het knevelverband moet ongeveer 10 cm boven de punctieplaats worden aangebracht.
Bij een te strak knevelverband worden de parameters beïnvloed.
Bij een te hoog knevelverband is de druk onvoldoende.
Bij een te laag knevelverband bestaat er een risico op een bloeduitstorting en besmetting van het knevelverband.

Als u de brochure van Greiner Bio-One over de afnametechniek wenst te bekijken, klik dan hier

NB: Het is belangrijk dat de buisjes correct worden gevuld. Zo niet kunnen de resultaten een vertekend beeld geven!


Volgorde voor de afname van de buisjes:

Het is raadzaam deze volgorde te respecteren:

Volgorde van afname
(bron: BD Frankrijk)

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 7 november 2023