Laboratorium van de Klinieken St.-Anna St.-Remigius en St.-Jan/Brussel

Staalafnames

Identificatie en verpakking van stalen

Een duidelijke identificatie van alle stalen (welke dan ook) is ook van primordiaal belang. Noteer op z'n minst de naam EN voornaam, alsook de geboortedatum.

Als u een voorgedrukt label kleeft, let er dan op dat u het venster van het bloedbuisje niet afdekt. De technoloog moet de staat van het staal kunnen beoordelen (gecentrifugeerd of niet, gehemolyseerd, ...).

Per patiënt moeten de stalen en de bijbehorende aanvraag worden verzameld in één gesloten zakje.

Een bloedgroepbepaling zal niet worden uitgevoerd wanneer er een onvolledigheid of identificatiefout wordt vastgesteld. 

Er zal een mededeling (niet-geïdentificeerd staal) worden toegevoegd aan het protocol.

Contact

Kliniek St.-Anna - St.-Remigius

#+32 2 434 38 05

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (ISP - WIV)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015 verkregen op 14 juli 2017

Laatste update van de website 10 juni 2022