Laboratorium van de Klinieken St.-Anna St.-Remigius en St.-Jan/Brussel

Staalafnames

Nuttige links

Labtest Online: Op deze website vindt u informatie over de verschillende testen van het laboratorium.

De Ziekenfondsen: De lijst met de verschillende ziekenfondsen in België.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid: Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

Kliniek Sint-Jan: De site van de Kliniek Sint-Jan.

Kliniek Sint-Anna & Sint-Remi:  De site van de Kliniek Sint-Anna & Sint-Remi.

Instituut voor Tropische Geneeskunde

IPG: De site van het Instituut voor Pathologie en Genetica

Vibast: Verantwoord Individueel Beheer van de Anti Stollings Therapie

Aanbevelingen laboratoriumtesten klinische biologie

Contact

Kliniek St.-Anna - St.-Remigius

#+32 2 434 38 05

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (ISP - WIV)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015 verkregen op 14 juli 2017

Laatste update van de website 7 juli 2022