Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Bestelling materiaal

U kunt materiaal voor staalafnames aan het laboratorium vragen.

Gelieve het formulier online in te vullen.

U kunt het ingevulde formulier uitprinten en per email (magazijn@cebiodi.be) of fax versturen (knop rechtsboven op het formulier).

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 10 juni 2024