Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Wie zijn wij?

Het laboratorium CEBIODI (CEntrum voor BIOlogie en DIagnose) werd als vzw opgericht op 1 januari 2002 na de overname van de laboratoria van de Dr. Staquet en Dr. Van den Abbeele door de Klinieken Sint-Jan, Sint-Anna Sint-Remigius en Sint-Etienne.

Het laboratorium verricht de klinisch biologische analyses voor de voorschrijvende artsen van Sint-Jan en van Magnolia. CEBIODI voert eveneens medische analyses uit voor ambulante patiënten uit de centra voor staalafnames van deze klinieken uit verschillende externe poliklinieken en artsenpraktijken.

CEBIODI is als laboratorium erkend door het Riziv en is zeven dagen per week en 24 uur per dag open op twee sites, namelijk de sites van de ziekenhuizen St.-Jan en St-Etienne. Elke site is in staat de activiteiten van de andere site over te nemen in geval van grote operationele problemen.

Bij CEBIODI werken er 7 artsen-biologen en 65 medewerkers onder wie 40 laboratoriumtechnologen. CEBIODI voert jaarlijks meer dan 3.300.000 humane klinisch-biologische analyses uit, gaande van routinetests tot gespecialiseerde tests uit de disciplines van de chemie, hormonologie, toxicologie, therapeutische monitoring, microbiologie, infectieuze serologie, hematologie, hemostase en coagulatie, immunohematologie en niet-infectieuze serologie en spermatologie. 

Dankzij zijn automaten en technische middelen is CEBIODI in staat om meer dan 98 % van de voorgeschreven analyses intern uit te voeren. De analyses in onderaanneming worden verzonden naar universitaire laboratoria. Het operationele proces is geinformatiseerd aan de hand van de JADE-software. De resultaten van de analyses worden elektronisch of op papier bezorgd aan de voorschrijvers.

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 3 juli 2024