Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Voorafgaande staalafnames

Stoelgangstaal:

U dient een deel van uw ontlasting rechtstreeks op te vangen in een schone (geen steriele) recipiënt. Bewaar de recipiënt bij kamertemperatuur. 
Breng het staal zo snel mogelijk naar het laboratorium.
 

Stoelgangstaal van 72 uur:

U krijgt een stoelgangemmer van het laboratorium. U dient al uw ontlasting gedurende 72 uur te verzamelen. Breng deze emmer naar het laboratorium. 
 

Urinestaal van 24 uur:

In het laboratorium kunt u een speciale container krijgen. Plas de eerste dag na het ontwaken nog in het toilet. Noteer op de container de datum en het beginuur van de staalname, d.w.z. het uur waarop u de eerste ochtend bij het ontwaken nog in het toilet plast.

Verzamel gedurende 24 uur alle urine die u produceert, ook de urine bij het ontwaken tijdens de tweede dag.
Noteer de datum en het einde van de staalcollectie op de container.
Breng de container binnen de 24 uur naar het laboratorium.
 

Instructies in de vorm van een stripverhaal.
 

Aangezuurd urinestaal van 24 uur:

Volg dezelfde procedure als bij het urinestaal van 24 uur (zie hierboven). Het laboratorium verstrekt u een container EN een pot met zuur erin.

Wanneer u thuis bent, giet u het zuur uit de pot in de container. Om te vermijden dat er tijdens het plassen zuur op u spat, plast u best eerst in een lege recipiënt. Giet vervolgens de urine over in de container zonder een druppeltje te morsen.

Breng de container naar het laboratorium binnen de 24 uur.
 

Dynamische tests:

Enkel op afspraak op de sites van de Kliniek Sint-Jan (Kruidtuin en Middaglijn) en Sint-Anna & Sint-Remi.
Duur: één tot drie uur, afhankelijk van de test.


Spermogram:

Enkel op afspraak (02 221 91 54) in de Kliniek Sint-Jan site Kruidtuin. U kunt een steriele pot en een instructieblad afhalen aan de balie van de consultatie van het laboratorium.

Onthouding gedurende drie dagen is vereist (geen seksuele betrekkingen of masturbatie). 
Was eerst uw penis en produceer dan het sperma door te masturberen (ZONDER condoom).

Verzamel het volledige staal in de pot en vul het aanvraagformulier in. 
Breng het spermastaal (bewaard bij lichaamstemperatuur) binnen het uur naar het laboratorium. U hoeft uw beurt niet af te wachten en mag zich rechtstreeks tot een secretariaatsmedewerker wenden.

De ziekteverzekering betaalt slechts een deel van de onderzoeken op spermastalen terug. Daardoor kan het deel dat de patiënt moet betalen 15 tot 140 euro bedragen, afhankelijk van de gevraagde analyses. 

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 19 april 2024