Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Afgifte stalen

U kunt elke dag van de week, 24 uur per dag, uw stalen afgeven op de twee onderstaande adressen:

Kliniek Sint-Jan site Kruidtuin:

Tijdens de kantooruren: gebouw F van de kliniek, ingang via de Broekstraat.

Vanaf 20 uur en in het weekend: ingang van het laboratorium, rechtover de spoedafdeling.

 

Kliniek Sint-Jan site Middaglijn:

verdieping -1 (volg de pijlen naar 'Laboratorium') of via parking (Molenstraat)

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 19 april 2024