Laboratorium van de Klinieken St.-Anna St.-Remigius en St.-Jan/Brussel

Staalafnames

De berekening van uw factuur

Uw factuur wordt berekend volgens de richtlijnen van het Riziv, met name de derdebetalersregeling: het deel van de honoraria dat kan worden terugbetaald, factureren wij rechtstreeks aan uw ziekenfonds.
Het deel dat niet wordt terugbetaald, rekenen wij u aan (bijvoorbeeld: eigen bijdrage, analyse buiten nomenclatuur, kosten kopie voor de patiënt, enz.).

 

Contact

Kliniek St.-Anna - St.-Remigius

#+32 2 434 38 05

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (ISP - WIV)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015 verkregen op 14 juli 2017

Laatste update van de website 7 juni 2021