Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Nieuwe openingsuren

 

Gezien de isolatiemaatregelent, hebben we onze openingsuren aangepast:

- Sint-Jan Kruidtuin: van 8u tot 15u (zonder afspraak)

- Sint-Jan Midaglijn: van 7u45 to 12u (zonder afspraak)

- Sint-Anna & Sint-Remigius: van 7u30 tot 12u (zonder afspraak)

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 10 juni 2024